Jak pracuje statystyk?

Praca statystyka jak każda praca nie należy do łatwych. Poddawanie danych analizie statystycznej nie jest pieczeniem chleba w piekarni. Prowadzenie badań naukowych i zbieranie dzięki nim danych, akumulowanie danych w firmach nie należy do rzeczy prostych, do jescze trudniejszych spraw należy analiza statystyczna tych informacji. Schematy naukowe badań i architektura danych w firmach w większości przypadków należą do bardzo skomplikowanych układów i logiki. Pierwszym etapem pracy statystyka jest tak na prawde poznanie stojącem za projektem teorii (czy to naukowej czy intuicji biznesowej jeden pies). Poznanie obszaru badania i jego natury należy do podstawowej i niezbędnej procedury realizacji projektu. Bez ustalonej wizji z klientem, analiza statystyczna może skiełznąć na pawnewce ze względu na brak korespondencji między wynikami, a linią myślenia o danym obszarze przyrody lub biznesu. Niewstrzelenie się z metodami obliczeniowymi w kształt badanego zjawiska może prowadzić do powikłań interpretacyjnych, całkowitej niemożliwości interpretacji wyników, a w skarjnych przypadkach do fiaska projektu. Diagnoza psychologiczna on line – test osobowości on line.

Etap zapoznawania się z obszarem mającym być poddany analizie statystycznej jest niezbędnym i koniecznym procesem, który ma kończyć się przetłumaczeniem informacji w bazach danych na język teorii lub pojęć biznesowych. Tego typu operacjonalizacja lub trasfer znaczeń w liczby i symbole jest możliwa tylko w przypadku poznania podstaw teoretycznych projektu. Co ciekawe są przypadki w których taka procedura nie ma większego znaczenia, ale tyczy się to tylko badań o charakterze eksploracyjnym i majacym tylko wykryć silne zależności. Niemniej tego typu procedury są z perspektywy analiz statystycznych niezwykle proste i łatwe do przeprowadzenia. Co drugi przedszkolak ze starszaków mógłby wykonać takie operacje.

Znając już teorię lub historię projektu oraz poznanie korespondujących z teorią znaczeń w postaci danych można zabierać się za analizy statystyczne. Zazwyczaj po solidnym przygotowaniu na etapie omawiania projektu statystycznego, sama analiza jest zjazdem na zjeżdżalni z dużej górki. (Test osobowości on line)

Przeważnie analiza statystyczna ma dwa lub najwyżej trzy etapy. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest analiza eksploracyjna polegająca na ocenie danych, sprawdzeniu ich jakości, odpowiedniej liczebności, identyfikacji błedów w danych i obserwacji odstających lub nietypowych. Następenie jest wykonywana właściwa analiza statystyczna. Oczywiście im większe doświadczenie w analizie i znajomości programów statystycznych i języków programowania tym lepsze analizy. Po tej pierwszej analizie zawzwyczaj musi odbyć się konsultacja z klientem. Jest to niezwykle cenne z perspektywy jakości wykonania prac ponieważ analityk nie jest specjalistą od obszaru badań lub prowadzonego biznesu przez klienta. Tylko klient jest wstępnie ocenić to co może mu się przydać w dalszym etapie. Niemniej analityk wskazuje i podpowiada odpowiednie kierunki działań i w zgodzie z klientem dochodzi do ostatecznych celów pracy przy analizie statystycznej danych. Następny etap pracy to opracowanie wczesniejszych ustaleń i opisanie raportu statystycznego. Ten etap może się zakończyć tak, ale może zakończyć sie inaczej. Mianowicie, przy bardzo rozbudowanych projektach statystycznych etap kierunku analiz może być być potencjalnie nieskończonym procesem obróbki danych i jej iteracyjnym przetwarzaniem. Wiadomo, że nie będzie się prowadziło analiz statystycznych bez końca, ale teoretycznie może to tak wyglądać. Praktycznie takie podejście kończy się w momencie kiedy klient jest zadowolony, a jego potrzeby są zaspokojne w kwestii otrzymania wiedzy z danych. Test osobowości on line też.

Oczywiście każda analiza statystyczna, jak każda usługa wysokiej trudności ma swój czas serwisowy. Zazwyczaj jest on ustalany w cenie, choć niekiedy jest on realizowany jako osobne zlecenie np. aktualizacja systemu statystyczne np. rewizja pracy modelu scoringowego w banku lub kalibracja systemu przewidującego zapotrzebowanie miasta na energię elektryczną.

W celu poddania danych analizie statystycznej, pomocy w modelowaniu danych i konsultacji metodologicznych zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy statystycznej Metodolog.pl.

Firma Metodolog.pl to przedsiębiorstwo naukowo technologiczne zajmujące się ilościowym przetwarzaniem danych z pomysłem i logiką. Jeśli chodzi o badania naukowe, analizę statystyczną danych eksperymentalnych, obliczeniach statystycznych przy projektach biznesowych to nikt z Metodolog.pl nie stracił.